Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Intelektualno vlasništvo
  • Unos znanja partnera prije početka projekta razvoja, definiranje novog znanja kao rezultata projekta, pravo korištenja i ustupanja trećim licima, upravljanje zajedničkim znanjem i informacijama...itd.
  • Postupci i mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva-znanja, inovacije, žiga, branda...
  • Proces i postupci brandiranja

 

 
OVDJE KOD