Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Internacionalizacija poslovanja


Intercoop Consulting

How to design and enable sustainable development of small and medium enterprises and local community?

What are new possible development programmes and how to find and design optimal sources and models of financing in the circumstances of market globalisation and economic recession?

Consulting Group is exploring possibilities of development of small and medium enterprises and situation in the market. It is also designing optimal development programmes, especially in associating with foreign partners, and sources and models of financing.

Synergy of development and new development projects along with efficient participation in EU funding programmes is realised on the grounds of design and development of partnership relationships between small and medium enterprises and local community on the basis of sustainable development.

Models of long-term partnership and cooperation and joint appearance in new markets are being particularly determined along with models of financing by EU funds.

 

 

Consulting Group istražuje mogućnosti razvoja MSP i stanje na tržištu, te oblikuje optimalne Programe razvoja posebice povezivanjem sa ino-partnerima, kao i izvore i načine financiranja.

Posebno se utvrđuju i oblikuju modeli dugoročnog partnerstva i kooperacije te zajednički nastup na novim tržištima, kao i načini financiranje iz EU Fondova.

 

 

Primjenom odgovarajućih metoda analiza internog i externog okruženja MSP i trendova razvoja ( kao npr. SWOT i PEST analize, Benchmarking, CBA i dr.) posebno se analiziraju i definiraju elementi strategije razvoja i marketinga koji mogu doprinjeti povećanju konkurentnosti poduzetnika.

Zajedno sa timom poduzetnika oblikujemo optimalne -konkretne razvojne Projekte i aktivno sudjelujemo u svim fazama provođenja projekata ,do realizacije u praksi. Posebno se analizira inovacijski potencijal - sposobnost poduzetnika - MSP i potrebe i mogućnosti inovacije razvoja:

 • istraživanje mogućnosti zajedničke proizvodnje i razvoja, i zajedničkog izvoza posebice novih proizvoda i programa s ino-partnerima; predlaganje optimalnih modela i vođenje Projekata
 • poslovni savezi posebice Clusteri,razvitak i zajednički projekti
 • upravljanje procesima inovacija i zaštita intelektualnog vlasništva
 • kooperacijski modeli , povećanje kompetencije i priprema zajedničkih nastupa na tržištu SEE I EU
 • ODRŽIVI RAZVOJ ,DOP i prilike za poduzetništvo i povećanje konkurentnosti
 • povezivanje domaćih poduzetnika sa ino partnerima , organiziranje kooperacijskih odnosa, upravljanje projektima
 • Exportni marketing
 • iznalaženje optimalnih lokacijskih rješenja za investicijska ulaganja – raspoloživi prostori u gospodarskim zonama ili raspoložive nekretnine po potrebama investitora
 • priprema projekata za EU fondove u funkciji podizanja konkurentnosti domaćih poduzetnika na nivo Europske unije – izvozna orijentacija
 • transfer tehnologija – prvenstveno ICT, bio, nano i niskoenergetskih tehnologija,i obnovljivih izvora energije
 • uvođenje integralnih sustava upravljanja kvalitetom, HACCP i dr., međ.standardi pakiranja i označavanja proizvoda
 • međunarodni kooperacijski projekti posebice na području industrije te poljoprivrede i prerade,turizma,obnovljivih izvora energije i geologije
 • istraživanje tržišta turizma, kooperacija i investiranje
 
OVDJE KOD