Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Izvori i modeli financiranja

 

Natječaji za korištenje sredstava iz EU Fondova:

IPARD programa za Mjeru 101 i Mjeru 103

Mjera 101 - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

Mjera 103 - ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice

Na web stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  (www.apprrr.hr),  nalaze obrasci i Vodiči za korisnike za ove mjere. Pravilnici o provedbi navedenih mjera su objavljeni u Narodnim novinama broj 54/12, a dostupni su i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Očekuje se uskoro raspisivanje natječaja za sredstva IPARD programa za Mjeru 301 i Mjeru 302.

Mjera 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Mjera 302 - Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Ruralni razvoj u EU – Što su LEADER i LAG?

Europski okvir RURALNOG razvoja se temelji na slijedećim elementima:

* Politika ruralnog razvoja komponenta je Zajednicke poljoprivredne politika (CAP)

_ Financijski okvir:  Europski poljoprivredni fond za ruralnirazvoj (EAFRD)

_ LEADER - pristup koji podupire provedbu ruralnog razvoja

Osnovna usmjerenja:

_ Konkurentnost poljoprivrede i šumarstva

_ Zaštita okoliša i krajolika

_ Kvaliteta života u ruralnim prostorima

_ Povecavanje raznovrsnosti (diverzifikacija) ruralnog gospodarstva

LEADER je alat koji podupire razvoj ruralnih zajednica baziran na provedbi njihove samosvojne strategije održivog razvoja. Osnovni organizacijski oblik za provedbu LEADER-a su lokalna ruralna partnerstva(partnerstva javnog, civilnog i poslovnog sektora), odnosno lokalne akcijske grupe – LAG.

 

Mjera 202

Drugi prioritet IPARD programa donosi i mjeru 202. – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.
Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od tri podmjere:

  • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija,
  • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja,
  • Podmjera 202.3: Projekti suradnje

(www.mps.hr)

 
OVDJE KOD