Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Inovacijski management - Općenito

RAZVOJNI PROJEKTI I KONKURENTNOST, NOVI RAZVOJNI PROGRAMI

ORGANIZACIJA INOVACIJSKOG PROCESA I KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJE( OD IDEJE DO TRŽIŠTA)

Kombinacijom s drugim metodama analize, inovacijskog procesa i izbora strategije razvoja (swot analiza, benchmarking,metode i alati kreativnog mišljenja,porterov model konkurentske snage,...i dr.,...) omogućavamo izbor optimalne strategije i izgradnju inovacijskog managementa s ciljem poboljšanja konkurentnosti i tržišne pozicije MSP.

Timskim radom sa managementom MSP analiziramo i oblikujemo optimalnu , cjelokupnu strategiju razvoja poduzeća ili pojedine faze inovacijskog managementa kao što su:

  • Istraživanje tržišta i tehnologije, sadašnje stanje i trendovi
  • Izbor Strategije inovacija : proizvod
  • proizvodni proces
  • poslovni model, organizacija
  • Analiza tržišne pozicije ,stanja konkurencije i tehnologije
  • Analiza resursa , kooperacijski i inovacijski potencijal..
  • OBLIKOVANJE Strategije razvoja i politike novog proizvoda (modifikacija ili /i radikalna inovacija, funkcionalnost ili/i kvaliteta ,dizajn, promocija, način distribucije itd. )
  • Politika proizvoda( modifikacija ili radikalna inovacija) , inovacijski i kooperacijski potencijal MSP- određuju model partnerstva i kooperacije

Innovative management

DEVELOPMENT PROJECTS AND COMPETITIVENESS, NEW DEVELOPMENT PROGRAMMES

ORGANISATION OF INNOVATION PROCESS AND COMMERCIALIZATION OF INNOVATION (FROM AN IDEA TO THE MARKET) Decreasing risks and finding optimal model of financing the process of realisation of innovation (commercialization)

Finding partners and designing models of cooperation agreements on joint projects... or/and possibilities of joint development and export.

 
OVDJE KOD