Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Consulting općenito

 

 • Želite li znati kuda idete i da li je Vaš poduzetnički cilj isplativ?
 • Kako poslovati u uvjetima recesije i osigurati uvjete za daljnji razvoj MSP?
 • Kako ideju pretvoriti u konkretnu inovaciju i komercijalizirati na tržištu?
 • Kako pronači nova tržišta i organizirati izvoz?
 • Inovacijski management i izvori financiranja inovacijskog procesa.
 • Koji su mogući novi razvojni programi i kako pronači i oblikovati optimalne izvore financiranja?
 • Kako koristiti poticajna sredstva(nepovratna ) i/ili sufinanciranje za razvojne projekte i investicije posebice iz predpristupnih EU Fondova.
 • Kako se pravovremeno pripremiti i oblikovati razvojne projekte za buduće korištenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih EU Fondova?
 • Koje su mogućnosti pronalaženja ino-partnera i oblikovanja zajedničkih razvojnih projekata ,kooperacije i izvoza?Kako pronači nova tržišta
 • Kako optimalno istražiti i pripremiti projekte ruralnog razvoja lokalne zajednice i omogučiti financiranje iz EU Fondova?

 

Consulting Group je koncipirana tako da može kompetentno i kvalitetno pronači rješenja za ta i druga pitanja razvoja i financiranja MSP, te zajedno sa Vama pripremiti projekte i voditi ih odnosno sudjelovati do njihove realizacije u praksi.

Uvijek je dobro napraviti cost benefit analizu koja će dati odgovor na pitanje da li je projekt prihvatljiv za financiranje ili ne,odnosno koje su mogučnosti financiranja iz EU Fondova.. Uspoređuju se i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit) a SWOT ili odgovarajučum analizom možemo utvrditi prihvatljivost razvojnog projekta za financiranje iz EU Fondova ili za poticajna sredstva Vlade RH.

ENGLISH

Consulting

Would you like to know where you are headed to and if your entrepreneurial aims are profitable?

 • How to do business in circumstances of recession and ensure conditions for further development of small and medium enterprises?
 • How to transform an idea into a particular innovation and commercialize it in the market?
 • How to find new markets and organise export?
 • Innovation management and sources of financing the innovation process.
 • What are possible new development programmes and how to find and design optimal sources of financing?
 • Consulting Group is conceived in a way that it can, competently and in terms of quality, find solutions to the above questions and many other questions relating to the development and financing of small and medium enterprises, help you to prepare projects and lead projects or take part in the project itself until its practical realisation.

Financijska analiza i planiranje.

Ako želite znati kuda idete potrebno je međuostalim planirati financijsko stanje u narednim godinama. Financijski plan treba biti usklađen s misijom vizijom i ciljevima poduzeća, no prethodno se radi analiza financijskog stanja poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja. Vaš plan može sadržavati i kapitalna ulaganja za koje je potrebno napraviti feasibility studiju i/ili investicijski elaborat.

Izrada feasibility studije ili studije isplativosti ulaganja investitoru pomaže u donošenju odluke, odnosno pokazuje koliko je određeni projekt tržišno-financijski isplativ. Sastoji se od osnovnih informacija o projektu, od analize tržišta, tehnološko-tehničke analize, lokacijske analize, organizacijske analize te analize ekonomsko-financijskih pokazatelja. Uzima se u obzir trenutna tržišnu situaciju (ponuda, potražnja, cijena, raspoloživi resursi,konkurentnost itd.) kao i trendovi razvoja tržišta i konkurencije ,te prema tome ona smanjuje rizik ulaženja u investiciju.

Ukoliko se investicija pokaže isplativom sljedi izrada investicijskog elaborata.

Investicijski elaborati se izrađuju kada su već svi momenti investicije poznati (lokacija i sve potrebne dozvole, ponude dobavljača, visina ulaganja i sl.). Tada se ulazi u izradu poslovnog plana koji su izvedeni kako bi pomogli u realizaciji investicijskih poduhvata. Oni uključuju sve ono što uključuju i poslovni planovi te pored toga analiziraju i samo investicijsko ulaganje.

Savjetovanje oko pronalaženja izvora financiranja

Kod pronalaženja izvora financiranja, potrebno je sagledati sve opcije, od potencijalnih ulagača, poticaja raznih institucija u Hrvatskoj, kredita banaka ,mogučnosti financiranja iz EU Fondovai sl.

Pronalazak strateškog partnera

Istražuju se mogučnosti pronalaženja optimalnog partnera ,posebice inozemnog,kao i optimalni model strateškog povezivanja na zajedničkim programima razvoja.

Cilj je povečati konkurentnost svakog partnera , stvoriti novu dodajnu vrijednost u lancu vrijednost i ojačati poziciju na tržištu odnosno osvojiti nova tršišta.

Postoje razni motivi ulaska u strateški savez, a oni mogu biti financijski, razmjene znanja i tehnologije, širenje tržišta, menadžerski motivi, marketinški itd.

 
OVDJE KOD