Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Ruralni razvoj - općenito

Rural development – in general

Possibilities of business cooperation and consulting of Consulting Group on development projects of local communities

Design projects and development programmes, optimal sources and models of financing based on the LEADER EU Programme. Development of partnership relationships and presentation of good practice of local communities in EU, projects and interdisciplinary cooperation.

Exploring possibilities of using EU funds/programmes – EAFRD, IPA and:

1. Strategic planning of economic and/or overall development of a municipality/town and finding/attracting investors on the grounds of the notion of sustainable development and increase of competitiveness, especially in projects of financing the renewable energy sources and protection of environment.


Mogućnosti poslovne suradnje i consultinga   na razvojnim projektima lokalne zajednice

Program i mjere ruralnog razvoja 2014._2020.

Inovacijski procesi i projekt ruralnog razvoja

Oblikovanje projekata i programa ruralnog razvoja ,optimalnih izvora i modela financiranja na koncepciji

LEADER EU Programa.

Razvoj partnerskih odnosa i upoznavanje s dobrom praksom lokalnih zajednica u EU ,te projekti   prekogranične suradnje.

 

 

Istraživanje mogučnosti korištenja sredstava iz EU Programa/Fondova -EAFRD 2014.-2020.,  kao i:

1. Strateško planiranje gospodarskog ili/i  ukupnog razvoja Općine/grada i pronalaženje/privlačenje investitora,temeljem koncepcije održivog razvoja  i povećanja konkurentnosti, posebice na projektima financiranja obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

2. Stručna pomoć malom i srednjem gospodarstvu u cilju povećanja konkurentnosti i jačanja tršišne pozicije, novi razvoj i nova tržišta

3. Razrada razvojnih projekata i projektnih prijedloga,posebno za financiranje iz EU Fondova(

4. Program uređenja i opremanja poduzetničke zone

 
OVDJE KOD