Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Razrada razvojnih projekata i projektnih prijedloga

U okviru pripreme i razrade projekata i projektnih prijedloga bez obzira dali se radi o javnim, civilnim ili gospodarskim projektima možemo pružiti uslugu prikupljanja projektnih prijedloga i njihovu razradu, te cjelovitu razradu konkretnih projekata uključujući feasibility studiju i costbenefit analizu, što uključuje razradu tržišne, funkcijske i financijske održivosti projekta, te razvojne sposobnosti nositelja projekta i ocjenu podobnosti projekta za razne izvore financiranja iz državnih ili  strukturnih i investicijskih  fondova EU.

Usluga može obuhvaćati i edukaciju interesnih partnera za istraživanje mogućnosti i trendova na tržištu, pripremu internacionalne kooperacije radi povečanja konkurentnosti MSP(SME) , razvoj inovacijskih procesa , kreiranje optimalnih projektnih prijedloga i  strukturiranje konkretnih projekata.

Sa svrhom pripreme saznanja lokalne zajednice i saznanja poduzetnika o potrebi izrade Strateškog plana i uključivanja u razvojne aktivnosti sukladno potrebama i mogućnostima koje se pružaju u okruženju, možemo organizirati poduzetnički forum na kojem Vas možemo informirati odnosno pomoći izradu analizu stanja o slijedećim sadržajima:

- O strateškom planiranju gospodarskog i ukupnog razvoja Općine/grada

- Aktualnosti u pripremi natječaja temeljem Programa ruralnog razvoja 2014._2020.,te pojedinih mjera za realizaciju programa

- O HAMAG programima za sufinanciranje poduzetničkih potreba u planiranju njihovog razvoja

- Mogućnosti povezivanja poduzetnika sa susjednim regijama (internacionalizacija poduzetništva s Austrijom,Mađarskom,Slovenijom) i mogučnosti oblikovanja zajedničkih projekata ruralnog razvoja i poduzetništva.

- Aktualni programi nadležnih ministarstava za razvoj ruralnog i seoskog turizma

Prije odluke o prijavi određenih projekata i izradi vrlo opsežne dokumentacije(troškovi) prema kriterijim natječaja i odgovarajučih Pravilnika provjeravamo:

1.Dali poduzetnik zadovoljava kriterije natječaja

2.Podobnost projekta , dali zadovoljava kriterije , isplativost projekta odnosno dali je potrebno      prikupiti dopunske podatke za procjenu isplativosti

Tek nakon toga pristupamo izradi poslovnog plana odnosno investicijske studije koja je  potrebna    za dobivanja optimalnog kredita kod HBOR-a ili poslovne banke i financiranja cjelokupnog projekta.

Naravno poslovni plan je ujedno temeljni dio cjelokupne i vrlo opsežne dokumentacije koju treba       pripremiti u skladu sa zahtijevanom procedurom.

 

Istovremeno dogovaramo i daljnu suradnju na pravovremenoj pripremi cjelokupnog projekta do njegove realizacije  tj. isplate sredstava iz EAFRD ili drugih fondova.

Ovisno o interesu i potrebi poduzetnika pomažemo i kod provedbe same investicije.

Poslovni plan se izrađuje u pravilu prema kriterijima HBOR-a

 
OVDJE KOD