Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Savjetovanje u razvoju jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS)
  • strateško planiranje ukupnog razvitka JLS baziranog na održivom gospodarskom razvitku
  • planovi i preduvjeti razvoja malog i srednjeg poduzetništva u lokalnoj zajednici
  • izrada programa osnivanja i uređenja poduzetničkih-gospodarskih zona
  • edukacija o načelima ,kriterijima sustava Održivog razvoja i usklađenost investicijskih projekata
  • nove tehnologije,posebice bio,u zaštiti okoliša, pročiščavanje i zaštita voda za manje
  • lokalne zajednice i turističke komplekse
  • utvrđivanje optimalnih razvojnih projekata za financiranje kroz predpristupne fondove EU posebice ruralnog razvoja(IPARD,IPA...) priprema i vođenje projekata do realizacije
  • uloga poslovnog sektora u razvoju lokalne zajednice,programi i projekti zajedničkih ulaganja u zajednicu
  • mogućnosti financiranja projekata poslovne i komunalne infrastrukture, priprema i vođenje zajedničkih projekata više općina i gradova

 

 
OVDJE KOD