Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Suvremeni pristup razvoju inovacijskih procesa i inovacijskog managementa
  • Načini i izvori prikupljanja ideja i inovacija iz okoline
  • Način i prava korištenja ideja i inovacija iz zajedničke baze inovacijskog sustava
  • Open Innovation i IZGRADNJA inovacijskog sustav MSP
  • Izvori informacija iz lanca vrijednosti dobavljača, klijenata/kupaca (uloga CRM sustava)i partnera
  • Mišljenja ,potrebe ,prijedlozi korisnika(kupaca) proizvoda
  • Javne informacije o trendovima razvoja

 

 
OVDJE KOD