Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

INTERNATIONAL COOPERATION & CONSULTING
NOVI RAZVOJ MSP I LOKALNE ZAJEDNICE

 

CONSORTIUM – CONSULTING GROUP

International RESEARCH, Business DEVELOPMENT, Enterprise – PARTNER Search,

COOPERATION, CLUSTERS, International Finance, JOINT - VENTURE

Kako oblikovati i omogučiti održivi razvoj MSP/SME i Lokalne zajednice?

Koji su mogući novi razvojni programi i kako pronači i oblikovati optimalne izvore i modele financiranja ,u okolnostima globalizacije tržišta i ekonomske recesije?

How to design and enable sustainable development of small and medium enterprises and local community?

What are new possible development programmes and how to find and design optimal sources and models of financing in the circumstances of market globalisation and economic recession?

Consulting Group is exploring possibilities of development of small and medium enterprises and situation in the market. It is also designing optimal development programmes, especially in associating with foreign partners, and sources and models of financing.

 

Consulting Group istražuje mogućnosti razvoja MSP i stanje na tržištu, te oblikuje optimalne Programe razvoja posebice povezivanjem sa ino-partnerima, kao i izvore i načine financiranja.

Pripreme za korištenje sredstava iz strukturnih i invesicijskih fondova EU za MSP-a , njihovih oblika povezivanja- organizacije kao i  poticajnih sredstva  za razvoj i povećanje konkurentnosti MSP temeljem natječaja pojedinih ministarstava - od izrade ili pomoć u izradi predstudije ekonomske opravdanosti projekta do izrade ( ili samo pomoć u izradi) poslovnih planova i pripreme kompletne dokumentacije te prijave na projekt, po potrebi i pomoć u realizaciji projekta.

Istraživanje  mogućnosti i prijedlog optimalnih projekata za korištenje sredstava iz EAFRD EU u okviru pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Aktuelno).

Posebno kada se radi o razvoju i primjeni inovacija i znanja u programima ruralnog razvoja JLS i LAG-ova, ili/i povećanja konkurentnosti malih proizvođača u različitim sektorima proizvodnje, cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo, ruralnog turizma i obnovljivih izvora energije kao i višenamjensko iskorištenje biomase  ( lanci nove dodane vrijednosti) .

Također aktivno sudjelujemo u stvaranju  mogućnosti razvoja MSP i njihovog povezivanja te nastupa na tržištu  u  sektora ekološke proizvodnje odnosno prerade . I to od edukacije do razvoja novih proizvoda ,certifikacije  i organizacije konkurentnog  nastupa na tržištu  te  optimalnih oblika povezivanja .

 

Financiranje iz sredstava EU Fondova-NOVE MOGUĆNOSTI iz strukturnih Fondova EU

Oblikovanjem i razvojem partnerskih odnosa MSP/SME i lokalne zajednice na temelju koncepta Održivog razvoja ostvaruje se sinergija strategija razvoja i novi razvojni projekti te efikasno sudjelovanje u Programima financiranja iz izvora EU Fondova.

Posebno se utvrđuju i oblikuju modeli dugoročnog partnerstva i kooperacije te zajednički nastup na novim tržištima, kao i načini financiranje iz EU Fondova. Analizom  internog i externog okruženja MSP i trendova razvoja u suradnji s našim partnerima iz EU , posebno se analiziraju i definiraju elementi strategije razvoja i suvremenog marketinga koji mogu doprinjeti povećanju konkurentnosti poduzetnika.

Zajedno sa timom poduzetnika oblikujemo optimalne -konkretne razvojne Projekte i aktivno sudjelujemo u svim fazama provođenja projekata ,do realizacije u praksi. Posebno se analizira inovacijski potencijal - sposobnost poduzetnika - MSP i potrebe i mogućnosti inovacije razvoja:

INOVACIJA PROIZVODA ILI PROCESA I KOMERCIJALIZACIJA

  • Istraživanje tržišta i tehnologije, sadašnje stanje i trendovi.
  • Strategija inovacija : proizvod ili/i proizvodni proces ili/i poslovni model, organizacija
  • Politika proizvoda( modifikacija ili radikalna inovacija) , inovacijski i kooperacijski potencijal MSP - određuju model partnerstva i kooperacije
  • Upravljanje kvalitetom i koncept održivog razvoja
  • Smanjenje rizika i pronalaženje optimalnog modela sufinanciranja procesa realizacije(KOMERCIJALIZACIJE) inovacije
  • Financiranje razvoja zajedničkog proizvoda do faze prototipa(vlastita sredstva (?) i partneri, vanjski izvori financiranja-poticaji, sufinanciranje iz Fondova EU, novi partneri pridruženi u projektu razvoja, banke , ostalo..)
  • Pronalaženje partnera i oblikovanje Programa razvoja te modela financiranja i kooperacijskih sporazuma o zajedničkom projektu.. mogučnosti zajedničkog razvoja i izvoza.
  • Internacionalizacija poslovanja i organizacija nastupa na tržištu, te otvaranje novih tržišta

 

- Consortium associate:CRO-PARTNERS-Zagreb,Varažin ....Zürich,Berlin

- Network-Partneri u Austriji, Njemačkoj,Italiji i Mađarskoj…SEE( u razvoju)

- Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 
OVDJE KOD